Miniplask, VT 2023 kursstart 1

Från ca 1-2 år. Barnet blir allt mer självständig i vattnet. Klarar att ta sig fram på egen hand. Klarar att klättra upp ur poolen och dyka ner i vattnet. Vi bubblar, flyter och glider fram i vattnet. Barnet får träna på att rotera mellan mage/rygg för att kunna vila i vattnet och även träna på att sparka sig fram på egen hand.

Inställd kurs eller ändrade tider 

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå kursavgiften som du har betalt. Detta gäller exempelvis om vi har för få anmälda kursdeltagare. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. 

Denna sida är inte tillgänglig just nu.