Minisim VT 2023 kursstart 1

Från ca 2-4 år. Barnen tränar genom lekfulla övningar på de olika simsätten. De kan gå kursen flera omgångar för att bli redo för nästa steg.
Barnet förbereds för simskolan eller lär sig redan nu att simma.
En förälder är med i vattnet.

Denna sida är inte tillgänglig just nu.