Simskola VT 2023 kursstart 1

Från ca 4-6 år. Barnet blir alltmer redo för de olika simsätten. Vi jobbar fortfarande lekfullt för att locka barnet att uppleva simningen på ett lustfyllt sätt. För att vara redo att vara i vattnet utan förälder bör barnet tidigare ha gått med förälder i minisim. Simskolan finns i 4 steg, barnets utveckling i vattnet avgör när barnet kan gå vidare till nästa steg.

Inställd kurs eller ändrade tider 

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå kursavgiften som du har betalt. Detta gäller exempelvis om vi har för få anmälda kursdeltagare. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. 

Denna sida är inte tillgänglig just nu.